Tasco đặt kế hoạch kinh doanh khả quan năm 2016

Theo tài liệu ĐHCĐ 2016, năm 2016 Tasco dự kiến đạt doanh thu 2.400 tỷ đồng và 380 tỷ đồng lợi nhuận. Nguồn thu chủ yếu từ dự án Xuân Phương và các dự án khác.

Tasco đặt kế hoạch kinh doanh khả quan năm 2016

Tasco đặt kế hoạch kinh doanh khả quan năm 2016

TASCO vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông, trong đó tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh khả quan và dự kiến sẽ chia tiếp cổ tức 5% còn lại của năm 2015 để hoàn thành chia cổ tức năm 2015 bằng tiền là 12%.

Đặc biệt, khoản cổ tức này được chia cho cả cổ đông mới tham gia đợt phát hành thêm gần nhất. Được biết, đợt phát hành vừa qua công ty đã nâng vốn điều lệ lên mức 1.680 tỷ đồng.

Trong kế hoạch 2016, Tasco dự kiến đạt 2.400 tỷ đồng doanh thu và 380 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt tăng trưởng 10% và 130% so với 2015. Doanh thu của Công ty trong 2016 chủ yếu đến từ Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương và các dự án khác…

Theo tài liệu, giai đoạn 2017 – 2020, Công ty sẽ khai thác các thế mạnh thông qua các lĩnh vực cốt lõi của doanh nghệp như Hạ tầng giao thông, Bất động sản, Thu phí tự động…